24 January 2022

77 millioner euro til europeisk helsedataområde under EU4Health

Arbeidsprogrammet for EU4Health i 2022 er ute. Kriseberedskap, sykdomsforebygging, styrking av helsevesenet og digitalisering er stikkord i programmet.

EU4Health er EUs fjerde rammeprogram for helse. Det skal svare på utfordringene helsevesenet har stått i under koronapandemien. Dette gjelder spesielt med tanke på beredskap og forebygging, samt tilgang til personell.

835 millioner euro er satt av i det nye arbeidsprogrammet, som ble publisert i midten av januar.

Vil digitalisere helsevesenet

Digitalisering er et viktig satsingsområde i EU4Health, der målet på sikt er en felles europeisk helseunion.

Gjennom European Health Data Space, ofte forkortet EHDS, skal medlemslandene sikres bedre tilgang til hverandres helsedata gjennom elektroniske journaler og pasientregistre.

Formålet er å sikre et bedre og bredere datagrunnlag i helseforetakene, slik at beslutninger tas på best mulig måte.

Et større datamateriale er dessuten en viktig forutsetning for framtidsrettet forskning, og særlig innen sjeldnere sykdommer der pasientmassen innenfor et bestemt land kan være begrenset.

Et bedre datagrunnlag skal også gjøre det lettere for politikere og andre beslutningstakere i helsevesenet å fatte gode beslutninger.

Snakke sammen
Kapasitet er en annen målsetning i digitaliseringen av Europas helsevesen. EHDS skal sikre at helsesystemene kan «snakke sammen», slik at man lettere kan forutse kapasitetsbegrensninger og utnytte hverandres styrker.

I dag viser Europas helsesystemer et fragmentert landskap med ulike journalsystemer — ikke bare mellom land, men også nasjonalt, mellom regionene.

Økt kompatibilitet skal også styrke pasientenes tilgang på behandlingshistorikk på tvers av land i Europa.

Gjennom MyHealth@EU kan helsedataene og e-reseptene dine følge deg på en trygg måte når du for eksempel skal studere eller jobbe i et annet EØS-land.

Med journalen i e-sekken. I framtiden vil helsedataene følge deg når du reiser rundt i EØS-området.

Implementering i fokus
Mens program som Horisont Europa har en sterk forskningsrettet orientering med en klar rolle for akademia og forskningsinstitusjoner, handler EU4Health mer om implementering og oppgradering.

Finansiering tilbys medlemsland (og assosierte land), internasjonale organisasjoner, NGOer og private virksomheter.

Norge er tilknyttet programmet, og norske aktører kan derfor delta på lik linje med sine europeiske motparter.

Det er byrået for helse og digitalisering (HaDEA) som driver EU4Health, på vegne av Kommisjonen. Arbeidsprogrammet for 2022 kan leses i sin helhet via deres sider her.

ShareAuthor

Helga Aunemo