30 January 2013

9. januar lanserte Europakommisjonen en handlingsplan for å økte antallet entreprenører i Europa.

enterpreneuship-800x1011

Bakgrunnen for dette ønsket, er at små og mellomstore bedrifter (SMB) bidrar med om lag fire millioner nye arbeidsplasser hvert år i Europa. I tillegg bidrar entreprenørene med innovasjon, ny vekst og lavere ledighet.

I henhold til Tajani, Kommissær for næring og industri, er målet en europeisk entreprenørskapsrevolusjon. Det skal skapes en kultur for entreprenørskap gjennom holdningskampanjer, reduksjon av administrative hindringer, og særlige tiltak rettet mot samfunnsgrupper som eldre, kvinner og innvandrere (man kan lure på om det kun er hvite menn mellom 25 og 45 som får dette til naturlig). Entreprenørskap skal også stimuleres gjennom egne fag i skole- og utdanningssystemet.

Les handlingsplanen her

Share