5 January 2021

AAL-utlysning for 2021 publisert

Active and Assistive Living (AAL) programmet har nylig publisert AAL utlysningen for 2021. Årets tema er «Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade». Det er en utfordringsbasert utlysning som skal støtte innovative, internasjonale og tverrfaglige samarbeidsprosjekter. Fristen for innlevering av prosjektforslag er satt til 21. mai 2021.

Image
Foto: AAL Programme

AAL 2021 utlysning
AAL er et forsknings, utviklings- og innovasjonsprogram som støtter prosjekter som utvikler IKT løsninger som skal hjelpe befolkningen med god aldring. AAL 2021 utlysningen ønsker en tilnærming til tre hovedelementer: Inkluderende helse- og omsorgstilnærming; stimulering og oppskalering av innovasjon innen aktiv og sunn aldring gjennom helse- og omsorgssystemer; og tilgjengeligheten av digitale løsninger for sluttbrukere.

Åpen for to typer prosjekt
AAL 2021 utlysningen er åpen for to typer prosjekt – «collaborative projects» og «small collaborative projects». Norske aktører er kvalifisert til å søke på begge prosjektene:

  1. Collaborative Projects har som mål å bl.a. utvikle, teste, validere, skalere og integrere IKT-løsninger for tjenestemodeller for god aldring. Det forventes at prosjektene skal være brukerdrevet gjennom co-creation, og adressere en spesifikk utfordring. Disse prosjektene skal utføres av konsortier bestående av minst 3 organisasjoner fra 3 forskjellige land, inkludert en sluttbrukerorganisasjon og en forretningspartner. Samarbeidsprosjekter vil være det viktigste finansieringsverktøyet for AAL 2021 utlysningen. Denne typer prosjekter har en varighet på 12-30 måneder, med en maksimal finansiering på 2.500.000 euro.
  1. Small Collaborative projects har som mål å bl.a. utforske nye ideer, nye samarbeid, og nye brukertilnærminger for IKT-baserte løsninger for eldre. Disse prosjektene har en varighet på 6-9 måneder, med de samme sentrale kriteriene som samarbeidsprosjektene. Medfinansieringsbudsjettet er på 300.000 euro, med enklere søknads- og rapporteringsprosedyrer. Mer informasjon om de to typene prosjekter finner du i utlysningsteksten.

AAL Info Days finner sted 27.-28. januar 2021, i digitalt format. For mer informasjon og påmelding se her. 27. januar blir utlysningen presentert og gjennomgått. 28. januar er satt av til å pitche ideer og nettverksbygging.

Viktige datoer er som følger:

  • 27.-28. januar: Info days om AAL 2021 utlysningen.
  • Før slutten av mars oppfordres potensielle søkere til å registerer seg på AALs søknadsportal(?) her.
  • 21. mai 2021 kl. 17.00: Deadline for å levere inn prosjektforslag.

Detaljer om søknadsprosessen blir snart publisert her. Utlysningsteksten finner du her.

Dersom du har spørsmål knyttet til utlysningen kan du sende en epost til call@aal-europe.eu for mer informasjon, eller ta kontakt med oss på SrE.

Vi ønsker dere alle en god start på året.

Share