29 November 2016

AgeingFit 2017 – konferanse om innovasjon innen eldreomsorg

ageingfit-20172.-3. februar går konferansen AgeingFit 2017 av stabelen i den franske byen Lille, i regi av Eurasanté, helseklyngen NHL og France Silver Éco. Konferansen er rettet mot aktører som arbeider med helseinnovasjon innen aktiv og sunn aldring, og aktuell for offentlige myndigheter, kunnskapsmiljøer og næringsliv.

Arrangementet har som mål å identifisere morgendagens behov innen eldreomsorg, promotere innovative helsetjenester til eldremarkedet samt diskutere hvordan utviklingen av nye innovative helseløsninger innen eldreomsorg  kan aksellereres. Det vil også legges til rette for at deltakerne kan diskutere muligheten for å etablere innovasjonspartnerskap sammen.

Program- og påmeldingsinformasjon er tilgjengelig her.

Share