22 October 2019

Aktiv deltakelse fra Stavangerregionen under årets European Week of Regions and Cities

ewrc-2019-_illustration

Årets European Week of Regions and Cities (EWRC) fant sted 7-11. oktober i Brussel.

European Week of Regions and Cities
Med 9000 deltakere fra 70 land og over 1000 foredragsholdere er EWRC en viktig møteplass for Europas byer og regioner. Målet med uken er at aktører kan ta med seg hjem ideer og løsninger som kan bidra til å løse deres samfunnsutfordringer. Fra Stavangerregionen deltok representanter fra Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Høgskulen på Vestlandet.

Stavangerregionen deltar på EWRC
Gerd Seehuus, Triangulum koordinator fra Stavanger kommune, var medarrangør av en Europeiskfyrtårns workshop hvor hun presenterte de oppnådde resultatene for Triangulum-prosjektet når det gjelder energieffektivitet og smart mobilitet. Sesjonen var et samarbeid mellom de tre første fyrtårnsbyprosjektene, Triangulum, Remourban og GrowSmarter.

Torgeir E. Sørensen, park- og veisjef i Stavanger kommune, var hovedpartner for en workshop arrangert av Sustainable Land Use partnerskapet, som er en del av EUs Urbane Agenda plattform. Målet med arbeidsgruppen er å fastsette felles indikatorer på hva som definerer “grønne byer”, dvs. byer som aktivt arbeider med å øke deres biodiversitet og ivareta deres økosystemer.

Iver Jan Leeren, avdelingsjef i Næringsavdelingen ved Rogaland Fylkeskommune, var invitert til å holde et innlegg under en workshop med tema “A Greener Europe”, hvor han presenterte Rogaland fylkeskommunes arbeid innenfor sirkulær økonomi.

Bilde 08.10.2019, 16 08 00

Gerd Seehuus er medarrangør til “From dream to reality: sharing experiences from leading European Smart Cities” workshop.

20191008_152118290_ios.jpg

Torgeir Sørensen leder arbeidsgruppen “Finding consensus on measurable targets and indicators for greener cities”.

 

Share