5 February 2013

Aktuella utlysningar

utlysning

Aktuella utlysningar inom EUs forskningsprogram, kulturprogram samt ungdomsprogram.

Forskning:

FP 7 är EUs ramprogram för utveckling inom forskning och teknik.

Aktulla utlysningar inom FP7 finns här  

 

Ungdom:

Ung och Aktiv i Europa är EUs ungdomsprogram. Programmet har som mål att främjar rörlighet inom och utom EU:s gränser samt att inspirera till informellt lärande och interkulturell dialog.

Sista ansökningsdatum: 3 juni

Aktuella utlysningar inom Ung och Aktiv i Europa finns här

Kultur:

Inom ramen för EUs kulturprogram finns det varje år möjlighet att söka medel för samarbete med ett eller två länder utanför EU/EØS. I år ar det möjligt att söka pengar för kultursamarbete med aktörer i Kanada och Australien.

Sista ansökningsdatum är: 3 Mars

Utlysningen finns att läsa här

 

Share