21 May 2014

Åpen invitasjon fra Europaministeren

Vidar Helgesen, nyutnevnt Europaminister sier til Aftenbladet at han ønsker energipolitikken høyere på den politiske dagsorden i relasjonen Norge-EU og at han gjerne samarbeider med Stavangerregionen for å få dette til. For øvrig signaliserer statsråden en næringsvennlig tilnærming til EU-samarbeidet og inviterer til mer åpenhet og dialog om EU og EØS generelt. Denne åpne invitasjonen bør Stavangerregionens aktører gripe med begge hender.

Å engasjere seg i dialog med Europaministeren og sentraladministrasjonen i EUs-spørsmål generelt, gir en unik mulighet til å fremme regionale interesser.

Til de som skulle være bekymret, eventuelt håpefulle: at regjeringen har oppnevnt Norgeshistoriens første Europaminister, betyr ikke at medlemskapsdebatten gjenåpnes.  Derimot, understreket Helgesen under sitt første Brussel-besøk nylig, handler det om å koordinere bedre og prioritere sterkere for å få større gjennomslag for norske interesser i Europa.

Det er særlig energipolitikken statsråden er opptatt av, og han ønsker drahjelp. Helgesen ser det nemlig som en særlig forsømmelse at Norge ikke har noe offisielt innspill til det pågående arbeidet med utformingen av EUs nye rammeverk for klima- og energipolitikk 2030. Dette til tross for at norske interesser kommer til å berøres i stor grad, og at energi er det området hvor det er tettest dialog mellom EU og Norge.

At nasjonale myndigheter fremmer synspunkter og interesser overfor EU-systemet er viktig, enda viktigere er det selvsagt at disse er velfunderte. På energiområdet har Europas olje- og energihovedstad en særlig stor mulighet til å bidra med vurderinger og verdifull kompetanse, men også på andre områder. Å engasjere seg i dialog med Europaministeren og sentraladministrasjonen i EUs-spørsmål generelt, gir en unik mulighet til å fremme regionale interesser.

Statsråd Helgesen sier han er opptatt av næringslivet. Han ønsker å fremme en Europapolitikk som ikke har fokus på enkeltsaker, men på saker som er fundamentale for det indre marked, og dermed for næringslivet. På denne bakgrunnen har han i sitt første møte i EØS-rådet både trukket den norske reservasjonen mot postdirektivet og signalisert at ostetollen skal bort.

Stavangerregionens næringsliv vil være splittet i synet på hvorvidt det er en god ide å fjerne ostetollen (i likhet med regjeringen og dens støttespillere, Krf og V). Videre er det også noe overraskende at den nye og tilsynelatende næringsvennlige regjeringen ønsker å trekke norsk deltakelse i EU-programmet COSME, som skal bidra til SMB’ers konkurransekraft og markedstilgang, og som blant annet gir norske bedrifter tilgang til Enterprise Europe Network.

Uansett er det utvilsomt en fordel at Norge har fått sin første Europaminister, og at Helgesen ser verdien av prioritere og å koordinere.  Det byr på store muligheter at statsråden så åpent inviterer til å jobbe sammen for norske interesser i det han kaller «team Norway».  Bruk muligheten!

Share