27 February 2017

Arbeidsgruppemøte i nettverket Polis

polis20.-21. april inviterer nettverket POLIS, som arbeider med innovative mobilitetsløsninger, til arbeidsgruppemøte i Paris. Arrangementet går over to dager, og tematikken for første dag er trafikksikkerhet for gående og syklende, mens programmet for dag to vil handle om bruk av åpne data og trafikksikkerhet i et smartbyperspektiv.

Arbeidsgruppemøtet er åpent for medlemmer av POLIS-nettverket. Man kan melde seg på arrangementet her. Arrangementsprogrammet er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

2017-04-wg-envh-and-rs-draft-agenda

Share