4 September 2020

Årets regionsuke går digital

EUs regionsuke blir dette året digital og vil bli spredt over tre uker, med oppstart 5. oktober. Tema for uken er et grønt Europa, samhørighet og samarbeid, samt å styrke innbyggernes deltakelse i samfunnet.

Foto: EWRC

European Week of Regions and Cities 2020
Dette året vil mobilitetsuken finne sted i de tre følgende ukene:

  • 5-9 oktober: Empowering Citizens
  • 12-16 oktober: Cohesion and cooperation
  • 19-22 oktober: Green Europe, i samarbeid med EU Green Week

Som følge av covid-19 pandemien og de relaterte helse- og sikkerhetstiltakene vil flesteparten av de 500 sesjonene finne sted digitalt. Unntakene er nøkkelarrangement og workshops som krever oversetting. Disse vil bli organisert i et hybrid format (online med et begrenset antall mennesker som møtes fysisk).

For Stavangerregionen er “Green Europe”-uken av spesiell interesse, ettersom det i løpet av denne uken vil bli arrangert mange interessante sesjoner som går på energi, energieffektivitet, og landbruk. Se en oversikt over arrangementene som finner sted 19-22. oktober her.

  • Les mer om regionsuken her
  • Påmelding gjøres via denne linken
  • Se programmet i sin helhet her

Share