25 July 2013

Arrangement om nøkkelteknologi innenfor Horisont 2020

Horizon_2020

Arrangement om Horisont 2020 med fokus på nøkkelteknologi finner sted i Strasbourg, Frankrike, den 29. november 2013.

Enterprise Europe Network (EEN) Alsace sammen med de tyske og franske kontaktpunktene for EEN, inviterer til en såkalt brokerage event om Horisont 2020 og nøkkelteknologi (Key Enabling Technologies – KETs) som nanoteknologi, avanserte materialer og avansert prosessering. Arrangementet finner sted 29. november 2013 på Maison de la Région i Strasbourg og er i hovedsak rettet mot tekniske eksperter og forskere.

Hensikten med arrangementet å presentere Horisont 2020 -EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon- og de første utlysningene som kommer mot slutten av 2013 med søknadsfrist tidlig 2014. Målgruppen er SMBer, FoU-ansatte i selskaper, forskere og forskningslaboratorier, universiteter og vitenskapelige institusjoner.

Deltakerne vil i løpet av arrangementet få mulighet til å presentere prosjektideer og konsepter for næringsliv og forskning i på forhånd avtalte møter. Hensikten er å utveksle ideer og å legge til rette for fremtidig prosjektsamarbeid innenfor Horisont 2020. EEN vil stå for tilretteleggelsen. I Norge er det Innovasjon Norge som er nasjonalt kontaktpunkt for EEN.

Arrangementet er rettet inn mot kommende utlysninger innenfor Horisont 2020 med særlig fokus på disse tematiske områdene:
– nanoteknologi
– avanserte materialer
– avanserte produksjon og prosessering
– energieffektivitet i bygninger
– fremtidens fabrikker
– bærekarftig prosessindsutri (PPP SPIRE)
Disse temaene vil knyttes opp mot samfunnsutfordringene definert i Horisont 2020.

Horisont 2020 er det klart største EU-programmet. Programmet skal bidra til å realisere EUs vekststrategi Europa 2020 som har smart, grønn og inkluderende vekst som mål. Den norske regjeringen har allerede vedtatt norsk deltakelse i programmet som byr på store muligheter for triple helix samarbeid også i vår region.

Share