30 October 2015

Årskonferanse i EUs innovasjonspartnerskap for helse

EIP AHA29.-10. desember går årskonferansen for EUs Innovasjonspartnerskap for Aktiv og Sunn Aldring av stabelen i Brussel, i regi av Europakommisjonen. Hovedtema er hvordan akselerere markedsopptaket av innovative løsninger for aktiv og sunn aldring i Europa, og hvordan levere konkrete resultater.

Konferansen legger videre til rette for en åpen diskusjon om hva man har oppnådd i innovasjonspartnerskapet så langt, og om visjonene for fremtiden. Man vil også få innblikk i innovasjonseksempler fra offentlige aktører, akademia og helseorganisasjoner som deltar i innovasjonspartnerskapet.

Se konferansens hjemmeside for mer informasjon om arrangementet. Et foreløpig programutkast er tilgjengelig herPåmeldingsvinduet åpner 6. november, og man kan melde seg på via denne siden. Grunnet forventet stor pågang er det lurt å melde seg på i god tid. Vi setter pris på videreformidling av informasjon om arrangementet til aktuelle kolleger, og hold oss gjerne orientert ved eventuell deltakelse.

Share