30 May 2016

Årskonferanse i EUs innovasjonspartnerskap for smartby

Årskonferansen til EIP SCC ble åpnet av Eindhovens ordfører Rob van Gijzel, her sammen med Nederlands transportminister Melanie Schultz van Haegen og Europakommisjonens transportkommissær Violeta Bulc. Foto: EIP SCC.

Årskonferansen til EIP SCC ble åpnet av Eindhovens ordfører Rob van Gijzel, her sammen med Nederlands transportminister Melanie Schultz van Haegen og Europakommisjonens transportkommissær Violeta Bulc. Foto: EIP SCC.

24. mai gikk årskonferansen til EUs innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn (SCC) av stabelen i Eindhoven. Konferansen ble arrangert av Europakommisjonen og det nederlandske EU-formannskapet, og tiltrakk seg over 500 deltakere fra både offentlig sektor, næringsliv og kunnskapsmiljøene. Stavangerregionens Europakontor, Stavanger kommune og Lyse var blant deltakerne.

Konferansen ble åpnet av Eindhovens ordfører Rob van Gijzel, som understreket den viktige rollen innbyggerne spiller i smarte byer. Europakommisjonens transportkommissær Violeta Bulc og Nederlands transport- og miljøminister Melanie Schultz van Haegen diskuterte tiltak for å støtte fremtidens smarte byer. Mer offentlig-privat samarbeid, bedre tilgang til finansiering for prosjekter som kan oppskaleres, og mindre regulering var noen av punktene som kom frem under samtalen. Visepresident for EUs energiunion, Maroš Šefčovič, fremhevet i sitt innlegg den viktige rollen stordata og ny teknologi på energifeltet vil spille i å gjøre Europas byer smartere.

Årskonferansen besto også av mindre diskusjonsgrupper, rundt tema som nye mobilitetstjenester, brukerinvolvering, forretningsmodeller og elektromobilitet. Arrangørene lagde sammendrag fra diskusjonsgruppene, og disse er tilgjengelige på denne siden.

Les mer om EIP SCC-årskonferansen her.

Share