22 January 2019

Årskonferanse i Open & Agile Smart Cities

 

 

Gallery slideGallery slide

Den 17. januar arrangerte nettverket Open & Agile Smart Cities (OASC) årskonferanse i Brussel. Tittelen på konferansen var The Connected City, og blant de to hundre deltakerne var også Elisabeth Krey Jenssen fra Nordic Edge Expo-sekretariatet.

Hovedtema på konferansen var tilkoblede smarte byer. Blant annet ble det diskuterte hvordan digitalisering kan arbeide være med å bidra til bedre levevilkårene i byer. Digitalisering kan for eksempel brukes i transport og i offentlige tjenester.

Blant innlederne var representanter fra Europakommisjonen, den finske regjeringen samt ledende eksperter innen utviklingen av smarte byer. Blant byene som var representert var Amsterdam, Antwerpen, Eindhoven og Helsinki. Den finske regjeringen presenterte hva som vil være viktig i deres formannskapsperiode, i siste halvdel av 2019. Smartby og digitalisering være en viktig prioritet for det finske formannskapet.

Om OASC
OASC er et internasjonalt smartbynettverk med over 120 medlemmer, inkludert blant andre Stavanger kommune og Gjesdal kommune. Nettverket tar særlig for seg de mer tekniske sidene ved smarte byer.

Programmet fra konferansen finnes her  og for mer informasjon om OASC kan du se her.

Finn presentasjoner og videoer fra konferansen her.

Share