29 February 2016

Årsmøte for EUs smartbypartnerskap i Eindhoven

general-assembly-banner-eindhoven (2)24. mai avholdes årsmøtet til EUs innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn (EIP SCC) i Eindhoven, i regi av Europakommisjonen. Arrangementet gir et innblikk i den siste utviklingen, politisk så vel som markedsmessig, innen smartbyområdet, og er en solid nettverksplattform for smartbyaktører. EUs transportkommissær Violeta Bulc og den nederlandske samferdselsministeren Melanie Schultz van Haegen er blant årsmøtets innledere. Det fortventes opptil 400 deltakere.

Arrangementet vil i år ha et særlig fokus på finansiering og investeringer, og hvordan man kan oppskalere innovative smartbyløsninger. Det blir også anledning til å lære mer om, og slutte seg til, en rekke EIP SCC-initiativer rundt tema som smart mobilitet, energi, belysning og urbane plattformer.

Du finner program og mer informasjon på arrangementets hjemmeside. Man kan melde seg på via denne siden.

Share