3 October 2018

POLIS årskonferanse Manchester 22.-23. november

POLIS arrangerer årsmøte og konferanse 22.-23. november i Manchester, Storbritannia. Temaet for årets arrangement er “Transport i fornybare regioner og byer”.

Mer informasjon om arrangementet finner du her.


POLIS er et europeisk nettverk som jobber for å fremme innovative løsninger innenfor transport. Nettverket har eksistert siden 1989 og ønsker å fremme effektive by-løsninger tilknyttet transport.

Polis_Conference_banner_2018

Share