8 May 2018

Årsmøte i CPMR Nordsjøkommisjonen

CPMR

Nordsjøkommisjonen avholder sitt 27. årsmøte i Fredrikstad 13. juni. Dagen etter arrangeres Nordsjøkonferansen med fokus på fremtidig samarbeid i Nordsjøområdet. 

Nordsjøkommisjonen er en av seks geografiske kommisjoner innenfor Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). Her deltar blant annet Rogaland fylkeskommune med regioner i Storbritannia, Danmark og Sverige. Fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak er styremedlem i CPMR og deltok i februar på et CPMR-møte om Brexit.

På årsmøte til Nordsjøkommisjonen skal en rekke dokumenter vedtas som aktivitetsplan, budsjett og politiske resolusjoner. Det skal også utarbeides en fremtidsstrategi for perioden etter 2020.

Konferansen 14. juni skal belyse fremtidig samarbeid i regionen og sette fokus på hvordan samarbeidet kan forbedres på tvers av land. Det er lagt opp til workshops om ulike temaer innenfor Nordsjøsamarbeidet og nettverking blant deltakere.

Les mer om programmet og informasjon om påmelding her.

Share