20 June 2017

EØS-midlene – Årsrapporten 2016-17

EØS-midlene har bidratt til at fagetater, bedrifter, forskere, kommuner, regioner og organisasjoner har vært partnere i prosjekter i 16 europeiske land gjennom året som har gått. Totalt for perioden 2009-2014, har det totale budsjettet for EØS-midlene vært på 1,8 milliarder euro, som har bidratt i et bredt spekter av sektorer.

Nesten 450 forskningsartikler, 6000 arbeidsplasser i kultursektoren og 3200 frivillige organisasjoner med nå større kapasitet er noen av resultatene EØS-midlene har bidratt til.

Link til hele rapporten finner du her. Delegasjonen til EU har også skrevet en artikkel som kan leses her.

Share