21 September 2012

Barroso ønsker et mer integrert Europa

BARROSO_3

I sin årlige tale om unionens tilstand, pekte Kommisjonspresident Barroso på behovet for et mer integrert Europa og at EU på sikt går mot en føderasjon av nasjonalstater.

I sin årlige tale til Europaparlamentet 12. september presenterte Kommisjonspresidenten sin politiske visjon for EU-samarbeidet. Barroso presenterte også konkrete forslag til hvordan eurokrisen kan stabiliseres på kortere sikt, blant annet gjennom et felles europeisk banktilsyn der Den Europeiske Sentralbanken får en helt sentral rolle. Han ønsket å styrke den økonomiske og monetære union ved å etablere en bankunion og en finansunion.

Barroso understreket også behovet for langsiktig reform av økonomien og omtalte forskjellige tiltak som skal stimulere vekst. Han oppfordret medlemslandene til strukturelle reformer, blant annet av arbeidsmarkedet, velferdssystemer og offentlig forvaltning. På EU-nivå står fullføring av det indre marked sentralt, og en Single Market Act II presenteres i løpet av høsten. Initiativ innenfor rammen av EU2020 strategien skal bidra til et smartere, mer bærekraftige og inkluderende Europa. Et sentralt initiativ er “Ungdomspakken” som Kommisjonen skal presentere i løpet av høsten.

Les mer hos EU-delegasjonen her:

Les hele talen her:

Share