19 September 2014

Bayerns regionkontor i Brussel inviterer til Eurotech-paneldiskusjon 20. oktober

Bayern_320. oktober inviterer Bayerns regionkontor  sammen med Eurotech til paneldebatt om mobilisering av universitetene slik at det vil arbeide mer med å finne løsninge på store samfunnsutfordringer. Seminaret finner sted i Brussel 20. oktober.

Universitetsalliansen Eurotech er et forskningssamarbeid mellom de fire universitetene École polytechnique fédérale de Lausanne, Eindhoven University of Technology, Technical University of Denmark og Technische Universität Munchen. Samarbeidets formål er å utvikle tekniske løsninger for å takle store samfunnsutfordringer. Panelet inneholder representanter fra både akademia, Europakommisjonen og fra lokalpolitikken.

Arrangementet vil vare fra 17:30-20:00, og deltakelse er gratis. Mer informasjon om paneldebatten samt registrering finnes her.

Share