20 April 2017

Bedrifter fra Stavangerregionen får europeisk SMB-støtte

15. februar utløp fristen for å søke midler fra første fase av SMB-instrumentet, en finansieringsordning for små og mellomstore bedrifter som ligger under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Da hadde til sammen 2111 europeiske små og mellomstore bedrifter levert søknad om støtte.

Av de 184 bedriftene som fikk innvilget støtte var det fire norske, hvorav to bedrifter fra Stavangerregionen. Vinnerbedriftene fra vår region er KEEN AS, en helseteknologisk bedrift som utvikler et nytt kvalitetssikringssystem beregnet på helsesektoren, og Bondura Technology AS, som leverer teknologiske løsninger for å forbedre tungmaskinoperasjoner innen havnevirksomhet, gruvedrift samt bygg og anleggsindustri. Med godkjenning i SMB-instrumentets første fase premieres begge bedrifter med 50 000 euro hver.

Den fullstendige oversikten oversikten over bedrifter som fikk innvilget SMB-støtte finner du her. Neste søknadsfrist for første runde av SMB-instrumentet er 3. mai.

Les mer om SMB-instrumentet hos Enterprise Europe.

Share