26 June 2017

Bedrifter fra Stavangerregionen utmerker seg i kampen om EU-midler

 Norhard AS og Aquafarm Equipment AS var blant 69 europeiske bedrifter fra 21 land som kom gjennom andre søknadsfase i SMB-instrumentet, som ligger under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. De to bedriftene fra Stavangerregionen blir tildelt rundt 18 millioner kroner hver, og med dette har bedrifter fra Sørvestlandet hentet hjem over 90 millioner kroner i EU-midler det siste halvåret, noe som er ny rekord.

Norhard er leverandør av boreutstyr til vannkraftverk, og har utviklet en miljøvennlig og effektiv boreteknologi som er unik på det globale markedet. Aquafarm utvikler løsninger for bærekraftig oppdrett og produksjon av fisk, og skal fortsette testingen av et lukket anlegg samt etablere en organisasjon for kommersialisering av teknologien, som senere kan eksporteres globalt.

Les mer om tildelingen hos Innovasjon Norge samt hos Europakommisjonen. Europakontorets artikkel om bedriftene som fikk støtte under SMB-instrumentets første fase tidligere i år finner du her.

Fordelingen av midler under SMB-instrumentets andre fase blant programmets deltakerland per april 2017. Foto: Europakommisjonen/EASME.  

Share