23 January 2018

Besøk fra Stavanger katedralskole

P1000078.JPG

Elevene på plass hos Stavangerregionens Europakontor.

22. januar tok vi på SrE imot en gruppe elever fra Stavanger katedralskole. De fikk høre om kontorets arbeid og om muligheter for utveksling gjennom EU-programmene Erasmus+ og Aktiv ungdom. 

Hvert år drar en gruppe elever med lærer på studiebesøk til Brussel for å møte norske aktører i byen. En av postene på programmet var hos oss på Stavangerregionens Europakontor.

EU-rådgiver, Maja Busch Sevaldsen, fortalte om kontoret og hvordan vi jobber for å ivareta våre medlemmers interesser. Blant annet om helsearbeidet og smartbysatsingen vår.

Mest interesse var det rundt mulighetene for å reise på utveksling finansiert av EU-programmet Erasmus+, deriblant gjennom Aktiv ungdom som gir støtte til europeiske ungdomsinitiativ og mulighet for å jobbe frivillig i europeisk volontørtjeneste.

Foruten om Europakontoret var elevene på besøk hos EFTAs overvåkningsorgan ESA, Norges delegasjon til EU og NATO.  Vi takker for besøket og ønsker Stavanger katedralskole velkommen tilbake neste år!

Share