30 January 2013

Bli Europeisk entreprenørskapsregion 2014!

big_cor_autonomy

EUs Regionkomite oppfordrer Europas regioner til å delta i konkurransen om å bli Europeisk entreprenørskapsregion 2014. En jury vil velge ut tre vinnerregioner som presenteres i en seremoni sommeren 2013.

Tittelen Europeisk Entreprenørskapsregion tildeles tre regioner som er særlig fremtidsrettede og visjonære i sin entrerepnørskapspolitikk. Målet med konkurransen er å skape dynamiske og grønne entreprenørregioner i Europa, i tråd med Europa 2020 strategien og «The Small Business Act for Europe».

Konkurransen arrangeres i partnerskap med Europakommisjonen og støttes av aktører som Eurochambres (Euro-Virke) og UEAPME (Europeisk interesseorganisasjon for SME’er, status som sosial partner).

Blant de tidligere vinnerne, finner man Katalonia, Sør-Danmark og Helsinkiregionen. Tildelingsseremonien finner sted 3-4. juli.

Les mer om konkurransen og om søknadsprosedyrer her. Søknadsfristen er 28. februar.

Share