25 April 2018

Bli med til Stavanger på Nordic Edge Expo 2018!

 

2018-02-16 Nordic Edge-page-001

Nordic Edge Expo 2018 går av stabelen i Stavanger 25.-27. september. Tittel på årets konferanse er “Smart with a heart” og 5000 deltakere ventes til arrangementet som på tre år har blitt Nordens største smartby-arrangement.

Nordic Edge Expo (NEE) består av tre dager med konferanse og utstilling, ekskursjoner og sosiale arrangement og bringer sammen myndigheter, næringsliv og akademia fra hele verden.

NEE kom i stand i kjølvannet av det det Horisont 2020-finansierte prosjektet Triangulum som gav Stavanger status som smart fyrtårnsby og arrangementet har en tydelig EU-dimensjon. Årets utgave byr blant annet på medarrangører som EUROCITIES, POLIS, ERRIN og ENoLL i tillegg til at nettverket av EU-sertifiserte fyrtårnsbyer  avvikler sitt halvårlige møte i Stavanger under konferansen. For mer informasjon om program og påmelding trykk her.

Stavangerregionens Europakontor har vært med å utvikle konferansen siden oppstarten i 2015 og har hvert år sammen med Greater Stavanger stått for parallellsesjonen som presenterer de nye fyrtårnsprosjektene og -byene. I fjor arrangerte vi også helse-workshop i samarbeid med Coral-nettverket

Les om fjorårets konferanse her.

 

Share