29 April 2020

Bli vår nye trainee!

70043230_10158909760629746_2226416179008765952_n

Fjorårets traineer og praktikanter i Brussel på introduksjonskurs i SrEs lokaler på Nordic House. Foto: Osloregionens Europakontor

SrE har inngått et samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS), og utlysningen retter seg mot nyutdannede kandidater ved universitetet. Stillingen er imidlertid også åpen for eksterne søkere.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen statsvitenskap, sosiologi, samfunnsøkonomi, rettsvitenskap, journalistikk o.l. Mastergradsnivå er en fordel, men stillingen er også åpen for nyutdannede med bachelorgrad.
 • Kunnskaper om og interesse for EU/EØS.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, og gjerne også noen franskkunnskaper.
 • Gode IT-kunnskaper.
 • Motivasjon, personlig egnethet og tilpasningsdyktighet vil bli tillagt vekt.

Arbeidsoppgaver:
Den overordnede målsetningen for Stavangerregionens Europakontor er å bidra til regional vekst og utvikling gjennom å bruke mulighetene i EU og Europa. Med dette som utgangspunkt innebærer traineestillingen blant annet disse oppgavene:

 • Analyse av og informasjon om EU/EØS-initiativ med relevans for Stavangerregionens næringsliv, kunnskapsinstitusjoner samt offentlig forvaltning, gjennom artikler og nyhetsbrev.
 • Ansvar for oppdatering og vedlikehold av SrEs hjemmesider (stavangerregion.no).
 • Representere og fremme regionens strategiske interesser overfor EU-institusjonene, norske og europeiske aktører, samt delta i profilerings- og nettverksarbeid.
 • Bistå Europakontorets partnere i prosjektutvikling og partnersøk.
 • Bistå i arrangering av kompetansehevingstiltak som studiebesøk, kurs og seminar for regionens aktører.
 • Svare på henvendelser fra medlemmene.
 • Diverse administrative oppgaver.

Hva kan vi tilby? 

Vi kan tilby en spennende stilling i Brussel som trainee for en dynamisk region med et sterkt europeisk fokus. Du kommer til å jobbe med et engasjert partnerskap og et sekretariat som fungerer smidig som en kobling mellom Europakontoret og partnerne. Du vil få et positivt arbeidsklima og solid internasjonal arbeidserfaring.

Traineestillingen er ulønnet, men traineen vil motta et månedlig stipend fra SrE på 14.000 kroner. I tillegg vil nyutdannede kandidater fra UiS kunne bli tildelt Erasmus+ praksismobilitetsstipend på 450 euro per måned, gjennom internasjonalt kontor på UiS. Eksterne søkere oppfordres til å undersøke på egenhånd om de kvalifiserer til Erasmus+ støtte via andre institusjoner. SrE dekker også traineens utreise og hjemreise, i tillegg til kollektivtransportutgifter i Brussel. Kontoret dekker ikke boligkostnader, men kan bistå med praktisk informasjon om hvordan finne bolig når søknadsprosessen er over.

Høres dette interessant ut?

Da ser vi gjerne at du innen 24. mai 2020 sender søknad og CV på norsk til direktør Runa Monstad: runa.monstad@stavangerregion.no.

Ta gjerne kontakt med Europakoordinator Edel Bertine Dirdal på tlf: +32 472 91 16 49/ edel.bertine.dirdal@stavangerregion.no for mer informasjon om stillingen.

Stavangerregionens Europakontor er et av seks norske regionskontor i Brussel. Kontoret har til sammen 25 partnere fra offentlig sektor, akademia og næringsliv. Les mer om kontoret på www.stavangerregion.no.

Share