13 August 2015

Blir din by Europas innovasjonshovedstad 2016?

EU_Innovation capitalI juli åpnet konkurransen om å bli Europas innovasjonshovedstad 2016. Prisens formål er å belønne europeiske byer som arbeider med å skape gode innovasjonsmiljøer, og deles ut av Europakommisjonen for andre gang siden oppstart i 2014. Innovasjonsprisen 2016 går til kandidatbyen med det beste innovasjonsøkosystemet, som knytter sammen byens innbyggere, myndigheter, akademia og næringsliv. Kandidatbyene vurderes på bakgrunn av gjennomførte tiltak som har forbedret byenes innovasjonsmiljøer, og forslag og ideer som skal styrke innovasjonskapasiteten i fremtiden.

Konkurransen er åpen for byer i EUs medlemsland, i tillegg til land som deltar i Horisont 2020-programmet, blant annet Norge. For å kunne delta må kandidatbyene ha minst 100 000 innbyggere. Vinnerbyen mottar tittelen som Europas innovasjonshovedstad 2016 og en premie på 950 000 euro, mens andre- og tredjeplass belønnes med henholdsvis 100 000 og 50 000 euro. I 2014 var det Barcelona som stakk av med førstepremien, etterfulgt av Grenoble og Groningen.

Frist for deltakelse er 18. november, og man kan melde seg på her. Vinnerbyene kunngjøres i begynnelsen av 2016. Du kan lese mer om innovasjonsprisen og finne nyttige tips på denne siden.

Share