22 October 2018

Bodø – europeisk kulturhovedstad i 2024?

Bodø

Foto: Olav Mydland

Fredag 5. oktober leverte ordfører i Bodø, Ida Pinnerød søknaden om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024. Bodø kan dermed bli den tredje norske byen til å bli kulturhovedstad etter at Bergen fikk statusen i 1999 og Stavanger i 2008.

Hvis Bodø blir valgt, vil byen bli den første i arktis til å få tittelen kulturhovedstad. «ARCTICULATION» er tittelen på Bodøs søknad og omhandler de engelske ordene: arctic, art, culture og communication.

Les mer om Bodøs søknad her

Inspirasjon fra Stavangerregionen

I prosessen har Bodø også fått hjelp av av flere aktører fra Rogaland, som arbeidet med Stavangers søknadsprosess i 2008.

Stavanger fikk status som europeisk kulturhovedstad i 2008, med tittelen Open Port. Stavangers status som kulturhovedstad var viktig for å sette Stavanger på det internasjonale kartet.

Share