26 November 2014

Brannvesenet Sør-Rogaland og Sola kommune på studiebesøk i Antwerpen og Zeebrugge

Antwerpen_Zeebrugge13.-14. november var representanter fra Sola kommune, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS og Direktoratet for sivilt beredskap på studiebesøk i Antwerpen og Zeebrugge havn. Tema var hvordan ivareta samfunnssikkerhet i havneområder som kombinerer industrivirksomhet, og som ligger tett på bebodde områder.

Bakgrunnen for besøket er prosjektet «Risavika 2014 – fra risiko-analyse til beredskap», et initiativ som skal kartlegge potensiell risiko og sårbarhet som følger med industriaktivitet og infrastruktur i havnen. I tillegg til Brannvesenet Sør-Rogaland involverer prosjektet blant annet Direktoratet for sivilt beredskap, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland politidistrikt, Kystvakten og Universitetet i Stavanger.

Studiegruppen ønsket særlig å få belyst hvordan forskjellige aktører samarbeider og koordinerer alt arbeid relatert til krisehåndtering i havner, og ansvarsfordeling mellom forskjellige offentlige aktører i forbindelse med håndtering av petrokjemikalier og andre farlige stoffer, for å minimere risiko for tredjepart.

Studiebesøket var tilrettelagt av justisråd på den norske EU-delegasjonen, Thomas Hansen, assistert av de norske konsulene i henholdsvis Antwerpen og Zeebrugge. Stavangerregionens Europakontor deltok i deler av studiebesøket.

Programmet for studiebesøket er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

Program vedlegg Sola studiebesøk Antwerpen Zeebrugge

Share