3 July 2020

Brexit-forhandlinger i stampe

Foto: Adobe Stock

1. juli markerte overgangen til andre halvdel av EU og Storbritannias forhandlingsperiode. Uenigheter knyttet til fiskeri og like konkurransevilkår gjør det vanskelig å nå målet om en ferdig forhandlet avtalen innen EU-toppmøte i oktober.

Lite fremgang etter første halvår med Brexit-forhandlinger
Den 31. juni markerte Storbritannias friste for å forlenge overgangsperioden til etter 31. desember 2020. Det takket statsminister Boris Johnson nei til, til tross for lite fremgang i forhandlinger. Begge parter er nå under press for å få på plass en avtale i løpet av sommeren og tidlig høst, slik at en ferdigforhandlet avtale kan behandles under EU-toppmøte den 15. oktober.

Uenigheter knyttet til fiskeri og konkurransevilkår
EUs sjefforhandler Michel Barnier siste uttalelser om den aktuelle forhandlingsstatusen har vært negative. Han beskylder britene for å drive med «rosinplukking», og ber om mer «realisme fra London». De nåværende «flaskehalsene» gjelder i stor grad uenigheter knyttet til fiskeri, like konkurransevilkår, tvisteløsninger og andre forhold mellom EU-UK etter den 31. desember 2020.

Norges frihandelsavtale med Storbritannia
Norge skal sammen med EØS/EFTA-landene Island og Liechtenstein forhandle frem en frihandelsavtale med Storbritannia. EØS/EFTA landenes forhandlingsteam skal bruke store deler av sommeren på å lande en avtale slik at en kan behandles i de respektive parlamentene i god tid før overgangsperioden går ut den 31. desember.

  • Les mer om forhandlingene mellom EU-UK her,
  • Les mer om Norges frihandelsavtale med EU her

Share