1 November 2019

Brexit – hva nå?

Boris Johnson beim Wahlkampf für den Parteivorsitz der Konservativen und Premierminister

Bilde: Der Spiegel

Storbritannias utgang av EU er forsinket etter at det britiske parlamentet godkjente nyforhandlet avtale, men avslo Boris Johnsons tidsplan for implementering. Ny Brexit-dato er satt til 31. januar.

Implementering av Brexit-avtale utsatt og nyvalg
Den 17. oktober ble statsminister Boris Johnson enig med EU om en reforhandlet Brexit-avtale. Den viktigste endringene er at den irske “backstop” planen vil bli erstattet med en ny protokoll til Brexit-avtalen, der Nord-Irland blir en del av Storbritannias toll- moms og avgiftsområde, men det ikke vil være “grenser” mellom Nord-Irland og Irland. Den 22. oktober godkjente det britiske parlamentet avtalen, men avslo tidsplan for implementering og statsministeren måtte be EU en utsettelse av Brexit.

Boris Johnson har ved tre tidligere anledninger lagt fram lovforslag om å holde nyvalg i det britiske parlamentet. Det har vært opposisjon mot nyvalg ettersom parlamentsmedlemmene har fryktet at dette vil øke sjansen for en “no-deal” Brexit. Disse bekymringene har blitt mindre etter at Brexit ble utsatt til den 31. januar. På fjerde forsøk gikk forslaget igjennom og nyvalg vil finne sted 12. desember.

Valgprognoser og veien videre for Brexit
Neste skritt for Brexit vil i stor grad avhenge av valgutfallet. Siste meningsmålinger gir henholdsvis Toryene en oppslutning på 37% og Labour en oppslutning på 24%. Ifølge britiske valgeksperter vil det bli et uforutsigbart parlamentsvalg og mangel på klart flertall i det nyvalgte parlamentet kan gjøre det vanskelig å få vedtatt utmeldelsesavtalen.

Politiske eksperter peker på fem forskjellige scenarier i kjølvannet av valget:

  • Nåværende utmeldelsesavtale blir godkjent av det britiske parlamentet og EU
  • Det åpnes opp for nye forhandlinger med EU
  • Ny folkeavstemning blir arrangert
  • Brexit blir kansellert og Storbritannia går ikke ut av EU
  • Storbritannia går ut av EU uten avtale (“hard-Brexit”)

Storbritannia går mot en usikker vinter og det gjenstår å se hvilke konsekvenser det nyvalgte parlamentet vil få for Brexit.

Share