24 October 2019

Brexit, klima, EU-utvidelse og Tyrkia på EUs toppmøte agenda

EP-094051Z_SASSOLI_COUNCIL_DAINA_ARRIVAL

Foto: European Council

Det europeiske råd avviklet toppmøte i Brussel 16-17. oktober. En reforhandlet Brexit-avtale ble godkjent og klimaspørsmål, EU-utvidelse i øst samt situasjonen i Tyrkia ble diskutert.

Brexit
Den 17. oktober ble statsminister Boris Johnson enig med EUs brexit-forhandler Michel Barnier om en reforhandlet Brexit-avtale. EUs stats- og regjeringssjefer godkjente avtalen under toppmøtet.
En ekstraordinær sesjon i det britiske parlamentet fant sted den 19. oktober, hvor de stemte for det såkalte “Letwin-tillegget”, som forpliktet regjeringen til å be EU om Brexit-utsettelse dersom lovgivningen for at Storbritannia skal forlate EU ikke var på plass innen kl. 23.00 samme kveld. Boris Johnson ba EU motvillig om en utsettelse av Brexit samme dag, noe som umuliggjør Brexit den 31. oktober. EU skal ta stilling til forespørselen fredag 25. oktober. 

Klima, EU-utvidelse og Tyrkias militæraksjon i Nord-Øst Syria
Det ble tatt stilling til FNs nylig avholdte “Climate Action Summit”, hvor de bekreftet at EU vil fortsette å lede veien mot en sosial- og rettferdig grønn overgang for å nå målene som ble satt i Paris avtalen.  Videre ble en eventuell åpning av medlemskapsforhandlinger med Albania og Macedonia diskutert, hvor man ønsker å komme med et endelig standpunkt før et EU Vest-Balkan møte i mai 2020.  fordømmer Tyrkia sin militæraksjon i nord-øst Syria, og understreket at EU vil fortsette sin innsats for å hjelpe Syriske flyktninger.

Les rådskonklusjonen her.

Share