22 October 2018

Brexit: Ingen gjennombrudd i sikte

Det ble ingen gjennombrudd i Brexit-forhandlingene under EUs toppmøte tidligere denne måneden, og det vil dermed mest sannsynlig ikke bli noen Brexit-løsning før jul.

Theresa May har uttalt at 95 prosent av avtalen er klar, men ettersom den nord-irske grensen enda ikke er avklart, gjenstår kanskje de vanskeligste fem prosentene. Dette øker sjansen for en såkalt “hard-Brexit”, hvor Storbritannia vil forlate EU samarbeidet uten en utmeldingsavtale.

Grensekontroll mellom Irland og Nord-Irland

EU vil som kjent ikke akseptere noen løsning mellom Storbritannia og EU som etablerer en grensekontroll mellom Irland og Nord-Irland. De vil med andre ord ikke akseptere en avatale som bryter med “Belfastavtalen“.

Theresa May, som er avhengig av støtte fra det nord-irske unionist partiet Democratic Unionist Party (DUP) for å få flertall, vil ha vanskeligheter med å få en slik avtale ratifisert i det britiske parlamentet ettersom DUP vil gå imot enhver avtale som reetablerer grensekontroller mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

Forlenget overgangsperiode?

Et forslag Theresa May derimot har sagt seg villig til å akseptere er en forlenget overgangsperiode mellom EU og Storbritannia. Dagens overgangsavtale vil i utgangspunktet vare fra 31. mars 2019 til 31. desember 2020. I løpet av denne perioden vil EU og Storbritannia måtte forhandle frem en ny avtale for handel mellom de to partene.

EU og May har diskutert om denne avtalen skal forlenges til tre år, noe som vil gi enda bedre tid til å forhandle den meget kompliserte handelsavtalen.

For å i det hele tatt kunne starte en overgangsperiode, må derimot en utmeldingsavtale mellom EU og Storbritannia være ratifisert av det britiske parlamentet og Europarlamentet.

Les mer om toppmøtet i Salzburg her.

Les våre tidligere artikler om Brexit her og her.

Share