30 November 2018

Brexit-møte i Nordsjøkommisjonen

Stavangerregionens Europakontor, deltok sammen med Rogaland Fylkeskommune på Nordsjøkommisjonens møte om Brexit i Brussel. Møtet ble arrangert i regi av CPMR, hvor Rogaland Fylkeskommune er medlem. Nordsjøkommisjonen er en av seks geografiske kommisjoner innenfor CPMR. Her deltar blant annet Rogaland fylkeskommune med regioner i Storbritannia, Danmark og Sverige. Fylkesvaraordfører i Rogaland, Marianne Chesak er styremedlem i CPMR.

Møtet startet med foredrag fra European Policy Centre, en ledende tenke-tank i Brussel, om den foreløpige utmeldelsesavtalen mellom Storbritannia og EU. Det ble også gått gjennom hvordan en framtidig handelsavtale kan se ut, hvis utmeldelsesavtalen blir godtatt i det britiske parlamentet. Deltakerne drøftet hvor godt forberedt regionene og næringsliv er, hvis det ikke blir enighet om en utmeldingsavtalen.

Brexit vil ha stor betydning for flere kystregioner. Dette gjelder for blant annet fiske og andre maritime aktiviteter. EU-fartøy kan hindres fra å fiske i britiske områder, samtidig som britene ikke vil kunne eksporter for eksempel fisk til EU uten ekstra tariff.

En hard Brexit mellom EU og Storbritannia (uttreden uten avtale), vil føre til en kollaps av dagens handelsforbindelser. Bank of England har i en studie kommet fram til at det britiske BNP vil kunne falle med 10 prosent uten en utmeldelsesavtale.

Fra norsk side har NHO publisert en sjekkliste for alle norske bedrifter for hvordan de kan forberede seg hvis det blir en Brexit uten utmeldingsavtale mellom EU og Storbritannia, den finner du her.

 

 

Share