17 December 2014

Prioriteringene til Ukrainas nye regjering

Ukraina_prioriteringer16. desember inviterte European Policy Center til en briefing om prioriteringene til den nye regjeringen i Ukraina. Den ukrainske statsministeren Arsenij Jatsenjuk var arrangementets midtpunkt, men han hadde også med seg fire ministre fra regjeringskabinettet: finansminister Natalia Ann Yaresko, justisminister Pavlo Patrenko, handelsminister Aivaras Abromavicius og innenriksminister Arsen Avakov. EPCs Fabian Zuleeg var dagens moderator. Stavangerregionens Europakontor var til stede under briefingen.

Jatsenjuk innledet med å fortelle om landets nåværende situasjon, og utsiktene for 2015. Ukrainas hovedutfordringer er landets sikkerhets- og økonomiutfordringer. Militærbudsjettet har økt kraftig, særlig etter opprettelsen av den ukrainske nasjonalgarden, og man bruker nå 95 millioner hryvnja per dag på militære utgifter. Sammenliknet med 2013 forventes det et fall i BNP på rundt 17%, i hovedsak på grunn av den russiske annekteringen av Krim og kampene i Donetsk- og Luganskoblastene. Jatsjenuk fremhevet imidlertid også at det er gjennomført en rekke omfattende reformer, blant annet tiltak innen korrupsjonsbekjempelse, reform av offentlig sektor, innsparingstiltak og privatisering.

Finansminister Yaresko presenterte de økonomiske utsiktene for de neste to årene. Regjeringen tar sikte på å bruke 2015 til å stabilisere økonomien, slik at man kan oppnå økonomisk vekst i 2016. Man har inngått en avtale med IMF om at budsjettunderskuddet ikke skal overgå 4%, og både sikkerhetstiltak og landets fattigste vil bli prioritert i neste års budsjett. Det vil også bli gjennomført en rekke skattereformer for å redusere landets grå økonomi. Handelsminister Abromavicius uttalte videre at en rekke dereguleringstiltak vil bli stemt gjennom i parlamentet, og man vil fjerne en rekke subsidieordninger som har favorisert enkelte næringslivssektorer. Et elektronisk system for offentlige anskaffelser er under utvikling, og man vil i løpet av de to neste årene gjennomføre en kraftig privatisering av statseide bedrifter.

Justisminister Petrenko presenterte regjeringens reformplaner av det ukrainske rettsvesenet. Korrupsjonsbekjempelse har høyest prioritet, og man har opprettet et antikorrupsjonsbyrå. I en videosnutt presenterte innenriksminister Avakov Ukrainas planlagte reformer av landets politi, grensevakter, nasjonalgarde og nødetater. Man vil også avvikle eksisterende militser, blant annet gjennom å absorbere elementer fra disse inn i landets sikkerhetsstyrker.

Energi hadde også en sentral plass på dagsorden. For første gang har Naftogaz direkte kontakt med EU-baserte energiselskaper i stedet for indirekte kontakt med mellomleddaktører, en tidligere ordning som la til rette for utstrakt korrupsjon. Jatsenjuk karakteriserte energisektoren som Ukrainas mest korrupsjonspregede sektor, men understreket også at en rekke tiltak allerede har blitt gjennomført her, i tillegg til regjeringens reformagenda for perioden frem mot 2020.

EPC delte også ut en fremdriftsrapport om reformarbeidet den ukrainske regjeringen har bedrevet i tidsrommet februar-november 2014, i tillegg til et agendaprogram for de kommende årene. Utdrag fra disse er tilgjengelige som vedlegg i denne artikkelen.

Fremdriftsrapport_sikkerhet_energiuavhengighet

Fremdriftsrapport_energi

Reformagenda_oversikt

Handlingsplan_energiuavhengighet

Share