28 January 2016

Britisk by søker partnere til prosjekt om klimatilpasning

Horisont 2020Europakontoret har mottatt et partnersøk fra Brighton and Hove. Byen er på jakt etter partnere til et prosjekt om klimatilpasning i byer ved hjelp av innovative, naturbaserte løsninger.

Initiativtaker: Brighton and Hove (Storbritannia). Ønsker ikke å være prosjektleder.
Program: Horisont 2020
Utlysning: SCC-02-2016-2017 Demonstrating innovative nature-based solutions for climate and water resilience in cities.
Prosjektets formål: Utlysningen SCC-02-2016 handler om klimatilpasning i byer gjennom bærekraftige, innovative naturbaserte løsninger. Gjennom prosjektet vil et antall lederbyer (front-runner cities) utvikle og teste naturbaserte klimatilpasningstiltak, som skal kunne oppskaleres og dupliseres i prosjektets følgebyer. Brighton and Hove arbeider med et eget rammeverk for urban design for videreutvikling av byen, som blant annet inkluderer en rekke grønne og blå transportprosjekter. Byen ønsker å satse på naturbaserte løsninger i fremtiden, og er interessert i å lære om tilsvarende arbeid i andre europeiske byer. Brighton and Hove ønsker å slutte seg til et eksisterende konsortium, og ønsker her å delta som følgeby.
Potensielle partnere: Hvert prosjekt må ha minst 2 lederbyer og minst tre følgebyer. Prosjektkonsortiene bør inkludere offentlige myndigheter, næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og samfunnsgrupper.
Kontaktinformasjon: Interesserte aktører kan ta kontakt med Paula Goncalves (Paula.goncalves@brighton-hove.gov.uk ). Første frist for prosjektsøknader til utlysningen SCC-02-2016 er 8. mars.
Les mer om partnersøket her:
2016_01_Brighton Hove_H2020 SCC02

Vi setter pris på om dere kan videreformidle partnersøket til aktuelle kolleger, og hold oss gjerne orientert ved eventuell interesse.

 

Share