28 January 2016

Britisk stiftelse søker partnere til utvekslingsprosjekt for ungdom

aktiv_ungdomVi har mottatt et partnersøk fra den britiske stiftelsen Salaam Peace Community Engagement Programme. Stiftelsen er på jakt etter europeiske partnere til et utvekslingsprosjekt for ungdom.

Prosjektleder: Stiftelsen Salaam Peace Community Engagement Programme (London, Storbritannia)
Program:  Erasmus+ Youth Exchanges / Aktiv Ungdom
Potensielle partnere: skoler, idrettslag, aktører som arbeider med idrett for barn og unge i alderen 14-18 år Prosjektets formål: Formålet med prosjektet er å fremme samhold, mangfold, felles verdier og menneskerettigheter gjennom sport, samt å motvirke radikalisering og utenforskap. Prosjektet samler unge jenter og gutter i alderen 14-18 år fra 2-5 forskjellige europeiske land, som vil få muligheten til å oppleve Øst-London og arven etter sommer-OL 2012. Det legges opp til deltakelse fra 5 jenter og 5 gutter fra hver prosjektpartner. Prosjektleder tar sikte på at utvekslingsperioden finner sted 22.-26. oktober.
Kontaktinformasjon: 
Interesserte aktører kan ta kontakt med prosjektansvarlig Sab Bham (sab@salaampeace.org . Mer informasjon om Aktiv Ungdom og søknadsfrister finnes på denne siden.
Les mer om partnersøket her:
Salaam Peace

Vi setter pris på om dere kan videreformidle partnersøket til aktuelle kolleger, og hold oss gjerne orientert ved eventuell kontakt.

Share