1 October 2021

Brussel-traineer fra Stavanger- og Oslo-regionene arrangerer Innovation Camp

Malin Vikne Henden fra Stavngerregionens Europakontor (til venstre) og Josefine Karen Blixencrone fra Osloregionens Europakontor

SrEs trainee, Malin Vikne Henden, arrangerte i samarbeid med Josefine Karen Blixencrone fra Oslo-regionens Europakontor, en «Innovation Workshop» i Brussel. Målet med arrangementet var å knytte kontakt på tvers av regioner og landegrenser, i tillegg til å jobbe med et case knyttet til EUs samfunnsoppdrag om klimanøytrale og smarte byer.

Læring og kreativitet sto i fokus da skandinaviske traineer og praktikanter møttes til innovasjonscamp i Brussel 30. september. For å inspirere til å tenke nytt ga Josefine, som studerer innovasjon og prosjektledelse, en presentasjon om hvordan man kan få et “innovativt tankesett”. Dette ble etterfulgt av en presentasjon fra Malin som presenterte eksempler på innovasjon hvor man har våget å tenke nytt. Før gruppene satt i gang med “casen” om klimanøytrale byer, gjennomførte vi team-building øvelser for at gruppene skulle bli bedre kjent.

Vinneren ble «Frozen Salomod»

Gruppene kom frem til innovative løsninger for å kutte utslipp i byer, og vi er imponert over gruppenes innsats! På slutten av dagen holdt alle gruppene en «Elevator Pitch» for å presentere deres ide. Gratulerer til gruppa «Frozen Salomod» som ble kåret til vinner. Gruppa presenterte en sirkulær matforsyningskjede, hvor mat vil lagres i felles frysekontainere, i tillegg til å bli omgjort til bio-energi. Dette var en innovasjon som var både økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig!

 Tusen takk for innsatsen til alle deltakerne!

Share