4 September 2020

Budsjettenighet på overtid i Brussel

Med albuehilsning, ansiktsmasker og utholdenhet kom EUs stats- og regjeringssjefer til enighet om langtidsbudsjett under EU-toppmøte den 21. juli. Det tok nesten 90 timer med samtaler, der en av hovedkonfliktpunktene var fordelingen mellom lån og fond i EUs gjenreisningsfond. 

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen og presidenten av det Europeiske Råd, belgiske Charles Michel. Foto: European Council

EUs langtidsbudsjett for 2021-2027
Søndag 21. juli ble det enighet i Det Europeiske Råd om EUs neste langtidsbudsjett (Multiannual Financial Framework (MFF)) for 2021-2027 samt EUs gjenreisningsfond, Next Generation EU. Etter mer enn to år med forhandlinger og en global pandemi, har EU-lederne nå blitt enige om EUs utgiftsplaner de neste 7 årene. 

Budsjettfordeling
Endelig budsjett ble satt til 1.074 mrd. euro, samt et gjenreisningfond (Next Generation EU) på 750 mrd. euro. EUs gjenreisningsfond skal bidra til at EU kommer seg ut av den nåværende økonomiske krisen. Fondet skal primært gi midler til bedrifter og arbeidstakere, og det legges vekt på at det må være bærekraftig pengebruk og at det blir rettferdig fordelt mellom medlemslandene. Det foreligger krav om at midlene må brukes til grønn bedriftsutvikling, “grønne jobber” og digitalisering.

Landbruk
EUs felles landbrukspolitikk (Common Agricultural Policy (CAP)) får et budsjett på 336,4 mrd. euro, der 258,6 mrd. skal gå til den første pilaren, “direktetilskudd” (direct payments to farmers) som hovedsaklig finansiere direkte støtte til europeiske bønder, og 77,9 mrd. skal gå til landlig utvikling, samt finansiering av “grønne” og sosiale ordninger.

Klima
EUs stats- og regjeringssjefer ble enige om å øremerke 30 % av budsjettpakken til klimamål, noe som ble tatt godt imot av klimaforkjempere. De ble også enige om å etablere et nytt rettferdighetsfond, EUs Just Transition Fund (JTF), som skal hjelpe forurensende europeiske regioner til å finansiere overgangen til en grønnere industri. De allokerte midlene til fondet er på 17,5 mrd. euro, et vesentlig mindre beløp enn det opprinnelige forslaget til Europakommisjonen, som ønsket 40 mrd. euro.

Forskning og innovasjon
EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, vil bli tildelt midler på totalt 80,9 mrd. euro, der 75,9 mrd. euro vil bli allokert gjennom langtidsbudsjettet, og 5 mrd. euro fra gjenreisningsfondet. Det er økning på 16,2 mrd. euro hvis man ekskluderer midlene som gikk til britiske forskere. 

  • Les mer om Next Generation EU i en av våre tidligere nyhetssaker
  • Se Europakommisjonens budsjettforslag her
  • Les mer om EUs langtidsbudsjett her

Share