8 December 2017

Bulgaria overtar formannskapet i EU

Bulgaria-EU-presidency-logo

1. januar 2018 tar Bulgaria over formannskapet i EU etter Estland. De neste seks månedene vil landet ha ansvar for å lede møter, holde tett dialog med EU-institusjonene og sette agenda for hva unionen skal jobbe med.

Mye av arbeidet til Bulgaria vil bygge videre på Estlands formannskap, og de viktigste prioriteringene vil være:

Digitalisering: Til tross for at -eller kanskje fordi- landet ligger nest nederst på EUs digitaliseringsindeks – DESI – ønsker Bulgaria å jobbe videre på innsatsen lagt ned under det estiske formannskapet, der det ble gjort stor fremgang på saker som geo-blokking og datasikkerhet. Dette er også i tråd med EUs egne prioriteringer og målet om et europeisk digitalt marked.

Ungdom: Man ønsker redusere ledighetene blant ungdom, som i EU er på 16,7 % (august, 2017), blant annet ved å styrke Erasmus+ og EUs Solidaritetskorps, som gir unge europeere muligheten til å studere og arbeide i andre EU/EØS-land.

Vest-Balkan: Vest-Balkan henger etter på infrastruktur sammenliknet med store deler av EU, særlig på det digitale, og utbygging av bredbånd er et konkret mål for formannskapet.

Sikkerhet og samhørighet: Å endre asylsystemet for en mer rettferdig fordeling av asylsøkere har vært diskutert i EU siden flyktningkrisen i 2015. Bulgaria ønsker å få til reformer i løpet av sin periode, inkludert økt grensesikkerhet og bedre samarbeid mellom etterretnings- og polititjenester.

I november var EU- og EØS-minister, Marit Berger Røsland, i Bulgaria i forbindelse med forberedelsene til formannskapsperioden. Les mer på Regjeringens nettsider.

Du kan lese mer om Bulgarias formannskapsperiode på hjemmesiden deres.

Bakgrunn
EU-formannskapenes hovedfunksjon er å lede møtene i Det europeiske råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene.

Siden Lisboatraktaten trådde i kraft i 2010 har formannskapene blitt organisert i såkalte trioer, hvor tre land av gangen samarbeider om formannskapsprogrammene, for å oppnå best mulig koordinering. Hver trio inkluderer minst et land som ble EU-medlem i 2004 eller senere. Den nåværende trioen frem til januar 2019 inkluderer Estland, Bulgaria og Østerrike.

Les mer om den Estlands formannskapsperiode her.

Share