10 September 2012

Byer og regioner konvergerer

Screen Shot 2012-12-20 at 12.15.08

Europeiske byer vil mer med i EUs regionalpolitikk, regionene vil med i EUs bysatsinger og mellom dem svever 258 metropoler.

På 90 tallet var EUs regionalpolitikk forbeholdt regionene, men byene fikk nøye seg med Kulturbystatusen.

I de siste 10 årene har regionalpolitikken blitt rettet mot innovasjon og da er det naturlig at byenes rolle blir en mer integrert del av regionalpolitikken.
Klimaproblemene er også¨størst i byene og det er her EU ser de store mulighetene til å senke co2-utslippet.

Innovasjon og klima understreker byenes rolle i regionalpolitikken og viktigheten av samarbeide mellom region og by.

Kulturhovedstadtittelen var på sin side forbeholdt byene. Men kultur krysser grenser og det var derfor naturlig at Lille2004 og Stavanger2008 tok med seg regionen i feståret. Spesielt Stavanger2008 er et godt eksempel der hele fylket var aktivt med. Mange av de store kulturfestene fant sted i små kommuner rundt i fylket.

Metropolregionen Ruhr prøver å ta steget videre. Det var byen Essen som ble kulturhovedstad 2010, men raskt ble Essen2010 gjort om til Ruhr2010. Dette likte ikke Europakommisjonen og Essen2010 har nå måttet justere dette. De bruker nå ”Essen für das Ruhrgebiet” og har ”Ruhr2010” som merkevare, men Essen er kulturhovedstaden – ganske forvirrende. Andre metropoler presser på og vil også bli Kulturhovedstad og det blir spennende å se hvordan Europakommisjonen hådterer dette fremover.I følge Europakommisjonen finnes det i EU 258 metropoler. I disse bor 58% av befolkningen som skaper 67% av BNP. Hvilken rolle skal disse spil

I Covenant of Mayors, som er et miljønettverk som Stavanger kommune deltar i, vil nå også flere regioner være med i.
Regionene vil gjerne forplikte seg til å senke klimautslippene mer enn 20% til 2020 og her har Europakommisjonen vist seg fleksible.
Regioner kan således få bli med i Covenant of Mayors som koordinator for små byer i regionen som ikke selv klarer å utvikle de ambitiøse klimaplanene.
Dette kan være en interessant mulighet for Rogaland Fylkeskommune og små kommuner i fylket.

Men trenden i Europa er helt klar – grensene mellom byer og regioner viskes ut og stiller krav på økt samarbeide – metropolregioner og makroregioner som Nordsjøen og Østersjøen stiller helt nye krav på samarbeide.

Share