7 March 2013

Cafe seminarium om EØS-midlene i Bryssel

width_650.height_300.mode_FillAreaWithCrop.pos_Default.color_White

EØS-midlena är ekonomiskt stöd från Norge, Lichtenstein och Island till 15 länder i central och sydeuropa. EØS-midlena har som mål att utjämna de ekonomiska och social skillnaderna i Europa.

Stöd ges till program inom flera olika områden inklusive forskning, det civila sammhället och miljö. EØS-midlena syftar även till att stärka kontakten och samarbetet mellan mottagar och givarländerna. Den nuvarande programperioden sträcker sig från år 2009 till år 2014. Det totala ekonomiska stödet uppgår till 14 md norska kronor.

Den 28 februari anordnade UD, Norska EU delegasjonen och FMO ( Financial Mechanism Office/EØS- midlersekretariatet) ett cafeseminarium om EØS-midlene i Bryssel.Steinar Hagen från UD og Ragna Fidjestøl från Financial Mechanism Office presenterade EØS midlerne och informerade om nya aktuella utlysningar. Deras presentationer finns att läsa här:

Om du önskar mer generell information om EØS och de partnerskapsmöjligheter som finns så finns information kring detta tillgänglig här

Läs mer om vilka olika möjligheter som finns för Norska aktörer här

Lista över pågående utlysningar och länkar till mer information finns här

Share