22 August 2023

CBAM: Slik blir reglene fram mot 2026


EU-Kommisjonen publiserte nylig en forordning for implementerinen av karbongrensejusteringsmekanismen, eller Carbon Border Adjustmnet Mechanism som den heter på engelsk – forkortet CBAM.

Reglene skal gjelde fra 1. oktober og fram til slutten av overgangssperioden, som løper ut 2025.

Av forordningen går det blant annet fram hvilke rapporteringskrav som stilles for importører av CBAM-varer inn til det indre marked, og hvordan såkalte inbakte CO2-utslipp relatert til produksjonsprosessen av en vare skal beregnes.

I overgansperioden er det kun krav om rapportering av disse utslippene, med det formål å gi aktørene tid til å gjøre seg kjent med systemet fram mot 2026.

EU-kommisjonen har også publisert en guide som skal gi informasjon og veiledning i praktiske spørsmål i implementeringsfasen.

CBAM er en sentral del av EUs satsing Fit for 55, og har som formål å hindre karbonlekkasje når reglene for utslippskrav strammes til. Frykten var at produsenter ville flytte produksjonen av utslippstung industri til land utenfor EU med mindre progressive regler for utslipp.


ShareAuthor

Helga Aunemo