17 December 2012

Comenius-utlysningar 2013 – projektfinansiering för sammarbete mellan skolor

utlysning

Comenius är EU:s program för samarbete mellan skolor och lärare, elevutbyten på högstadie- och gymnasienivå och skolpartnerskap på internet (eTwinning). I januari och februari kommer nya utlysningar för finanisering av projekt.

Programmet är uppdelat i olika delar beroende på målgrupp (elever, lärare, regionala myndigheter osv). Se nedan för en kort beskivning av de olika delarna av Comenius programmet samt för information om ansökningsdatum.

 

För lärare:

Comenius In Service Traning (för lärare och övrig skolpersonal som önskar delta i fortbildning i utlandet).

Ansökningsdatum:

16 januari 2013 (aven 30 april och 17 september)

 

 

För aktörer som arbetar med utbildning av lärare:

Institutioner som arbetar med lärarutbildning kan utveckla nya läromedel genom Comenius multilateral projects. De kan även delta i Comenius multilateral networks för att dela med sig av framgångsrika undervisningsmetoder.

Sista ansökningsdatum:

31 januari 2013.

 

För regionala myndigheter ( samt ungdomsklubbar och skolor)

Comenius Region Partnerships– För skolor, ungdomsklubbar ( tex sportklubbar) samt lokala och regionala myndigheter som önskar samarbete med andra regioner i Europa.

Sista ansökningsdatum 2013:

21 februari 2013

 

För skolor

Comenius school partnerships/ eTwinning– För elever och lärare som vill samarbeta med andra skolor i Europa.

Sista ansöknings datum 2013:

21 februari.

Share