29 October 2018

Fylkesvaraordfører Chesak på CPMRs generalforsamling

Framtidas-Europa-ble-diskutert-paa-CPMRs-generalforsamling_article_large

Foto: Rogaland Fylkeskommune

 

Generalforsamling i Funchal

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) deltok i CPMR generalforsamling som gikk av stabelen 18.-19. oktober i Funchal (Madeira). Her ble blant annet kommisjonens forslag til nytt budsjett, regelverk for EUs fiskerifond (EMFF – European Maritime and Fisheries Fund) og for transportkorridorene (CEF – Connecting Europe Facility), diskutert.

CPMR er også opptatt av framtidig finansiering og regelverk for Interreg-programmene. Norge deltar aktivt i disse, og Interreg-prosjekter har gitt viktige bidrag til regional utvikling i fylkeskommunene. Det er viktig at programmene videreføres og det er spesielt viktig at Interreg-programmet for Nordsjøen styrkes etter at Storbritannia forlater EU. Programmet vil bli et viktig bidrag til fortsatt samarbeid mellom EU, Storbritannia og Norge. Rogalands fylkesvaraordfører Marianne Chesak ble gjenvalgt til styret i CPMR sammen med Gunn Marit Helgesen fra Telemark fylkeskommune.

Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) og Nordsjøkommisjonen har hatt høy møteaktivitet de siste ukene. Nordsjøkommisjonen er en av seks geografiske kommisjoner innenfor CPMR. Her deltar blant annet Rogaland fylkeskommune med regioner i Storbritannia, Danmark og Sverige. Fylkesvaraordfører i Rogaland, Marianne Chesak er styremedlem i CPMR.

Møte i Peterhead og Brussel

2.-3 oktober holdt Nordsjøkommisjonens tematiske grupper for marine ressurser og energi og klima møte i Peterhead i Aberdeenshire. Trine Danielsen er Rogaland fylkeskommunes medlem i gruppa for marine ressurser og deltok på møtet. Det ble diskutert nye muligheter for havbasert energi, karbonfangst og avfall i maritime områder.

11. oktober var det styremøte i Nordsjøkommisjonen i Brussel. Her ble styret orientert om North Seas Energy Cooperation, som er et prosjekt om arbeider for å senke kostnadene på offshore vindkraft i Nordsjøen gjennom standardisering av regelverk, teknologi, utstyr og et nett av overføringskabler for strøm. Styret diskuterte også det framtidige regionale samarbeidsprogrammet Interreg Nordsjøen med en representant fra EU-kommisjonen og uttrykte et sterkt ønske om at Nordsjøprogrammet må fortsette og styrkes etter at Storbritannia går ut av EU neste år.

Fremover
Den 1. og 2. november arrangeres det et møte i arbeidsgruppen for smarte regioner i Sandnes, her vil det bli diskutert felles utfordringer og innovative løsninger.

Les våre tidligere artikler om Nordsjøkommisjonen og CPMR her.

 

 

Share