26 August 2019

Europeiske forsknings- og innovasjonsdager

randidaysDe europeiske forsknings- og innovasjonsdagene (European Research and Innovation days) går av stabelen i Brussel 24.-26. september. Arrangementet samler en rekke aktører på tvers av sektorer og målet er å forme fremtidens forsknings- og innovasjonslandskap

Grønt skifte
En av Europas største utfordringer er å fasilitere overgangen til et bærekraftig samfunn. R&I dagene skal bidra til å finne innovative løsninger som legger til rette for denne overgangen ved å jobbe på tvers av politikkområder og utløse investeringer. Et annet viktig element er mobilisering av EU-borgerne for økt bevissthet omkring viktigheten av forskning og innovasjon for å takle det grønne skiftet.

Horisont Europa
Å engasjere aktører innen forskning- og innovasjon for å definere de strategiske prioriteringene for de første fire årene av EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa,  er selve kjernen i R&I dagene. Horisont Europa som vil ha oppstart i 2021, er arvtakeren til nåværende Horisont 2020.

Arrangementet finner sted på Kanal, Centre Pompidou. For mer informasjon om program og påmelding, se her.

 

 

 

 

Share