3 February 2020

Delta aktivt under EU Sustainable Energy Week

eusew-2020

Foto: EUSEW


Europakommisjonen ønsker å involvere flere aktører innen energi og klima under årets European Sustainable Energy Week (EUSEW), som finner sted mellom 22-26. juni i Brussel. 

Networking Village under EUSEW Policy Conference
Hovedarrangementet under EUs fornybaruke er den såkalte “Policy Conference”, som finner sted 23-26. juni.  Som en del av konferansen arrangeres det en tilhørende Networking Village, et sted hvor små- og mellomstorebedrifter, industri, nasjonale-, regionale-, og lokale nettverk, forbrukerassosiasjoner, innbyggergrupper og ungdomassosiasjoner kan utveksle ideer, beste-praksis og informasjon. Her kan alle delta.

I tillegg finnes det muligheter for offentlige og private organisasjoner å søke om plass til å vise seg frem i følgende fora:

 • Energy Fair
  • I løpet av en halv-dag får offentlige og private organisasjoner muligheten til å vise frem deres aktiviteter innenfor bærekraftig energi, gjennom interaktive presentasjoner og diskusjoner. Dette gir muligheten til å vise frem oppnådde resultater samt komme i kontakt med relevante aktører fra hele Europa.
  • Frist for å sende inn søknad er 6. mars. Se kriterier og søknadsinformasjon her
 • Energy Talks
  • Her kan offentlige- og private representanter holde et innlegg på 10 min om ett av organisasjonens innovative initiativer. Innlegget blir etterfulgt av en interaktiv Q&A sesjon med publikum.
  • Frist for å sende inn søknad er 6. mars. Se kriterier og søknadsinformasjon her.
 • Energy Lab
  • Hovedmøtepunkt under Networking Village. Energy Lab gir aktører muligheten til å pitche et prosjekt eller en idé foran et publikum og et ekspertpanel. De vil deretter gi tilbakemeldinger og tips til strategier for å føre prosjektet videre til neste skritt.
  • Frist er 6. mars. Se kriterier og søknadsinformasjon her.

EUSEW Awards
EU Sustainable Energy Awards deles ut under policy konferansen. Prisene tildeles aktører som har vist fremragende innovasjon innen områder som fornybar energi og energieffektivitet. Frist for å melde inn prosjekter er 10. februar. Se retningslinjer for deltakelse her.

For mer informasjon om EU Sustainable Energy Week se her og her.

Share