28 February 2020

Delta aktivt under EUs regionsuke

EUWEEK_REGIONS_2020-960x750

Årets European Week of Regions and Cities (EWRC) finner sted 12.-15. oktober. Tema for uken er et grønt Europa, samhørighet og samarbeid, samt å styrke innbyggernes deltakelse i samfunnet. 

EWRC 2020
Den 12.-15. oktober arrangeres European Week of Regions and Cities (EWRC) i Brussel, det største regionalpolitiske arrangementet i Brussel. Formålet med uken er å gi byer og regioner en plattform hvor de kan diskutere felles utfordringer og utveksle ideer om mulige løsninger. Uken bringer sammen politiske representanter, beslutningstakere, eksperter og byråkrater som jobber med regionalpolitikk samt aktører fra bedrifter, banksektor, organisasjoner, akademia EU institusjoner, media og det sivile samfunn.

Aktiv deltakelse
Årets EWRC tilbyr en rekke muligheter for aktiv deltakelse fra Stavangerregionen. Kommuner som ønsker det kan blant annet søke om å bli partner, eller opprette et  eget regionalt partnerskap med andre europeiske kommuner for å arrangere en sesjon under årets EWRC. Stavanger kommune inngikk blant annet i to ulike partnerskap under fjorårets EWRC, les mer her.

Aktører som har fått finansiell støtte gjennom EU til innovative regionale EU-prosjekt kan få synlighet og prestisje ved å melde seg på Regiostars Awards. Følg denne linken for mer informasjon om de ulike kategoriene. Søknadsportalen åpner 2. mars.

For mer informasjon om årets EWRC se her.

Share