4 September 2020

Delta i European Mobility Week 16-22 september


Årets European Mobility Week finner sted 16-22 september. Over 1900 byer og tettsteder har allerede meldt seg på og skal vise hvordan de forplikter seg til å minske sine transportutslipp.

Foto: European Mobility Week

European Mobility Week 2020
Siden 2002 har uken fokusert på å forbedre folkehelse og livskvalitet gjennom å fremheve klimavennlig og fornybar transport. Målet er å gi deltakerne muligheten til å eksperimentere med praktiske løsninger på hvordan man kan takle urbane utfordringer, slik som luftforurensning.

Zero-emission mobility for all
Årets tema er “Zero-emission mobility for all” og skal reflektere EUs ambisiøse klimamål om å oppnå klimanøytralitet innen 2050. Et av målene med arrangementet er å sette fokus på hvor viktig det er å ha tilgang til utslippsfri transport. Uken skal oppfordre mennesker og lokale styresmakter på tvers av Europa til å gjøre det som skal til for at kontinentet oppnår klimanøytralitet.

Muligheter for deltakelse
Alle europeiske byer og tettsteder kan registrere seg til EUs mobilitetsuke. For å kunne delta så må den enkelte byen eller tettstedet forplikte seg til å arrangere minst en av tre aktiviteter:

  • Aktivitetsuken: arrangere aktiviteter som viser frem bærekraftige transportmuligheter. Dette kan f.eks. være arrangerte guidede turer eller sykkelturer. Så lenge aktivitetene promoterer offentlig transport, sykling, gange eller andre former for bærekraftig mobilitet, blir de godkjent.
  • Langvarige tiltak: Her skal man implementere eller promotere permanent infrastruktur som skal hjelpe innbyggerne til å velge bærekraftige transportalternativ.
  • Bilfri dag: Arranger en bilfri dag ved å stenge eller flere gater for trafikk, samt gjøre dem tilgjengelige for fotgjengere, syklister og offentlig transport.

Vennligst følg denne linken for mer informasjon og hvordan man melder seg på mobilitetsuken.

Share