14 June 2019

Stavanger kommune aktive under European Week of Regions and Cities 7.-10. oktober

eureg

Stavanger kommune er medarrangør av to seminar under European Week of Regions and Cities (EWRC) som finner sted i Brussel 7.-10. oktober 2019. Stavangerregionens Europakontor arrangerer et såkalt introduksjonsseminar for tilreisende medlemmer.

EUs uke for by- og regionalpolitikk
EWRC er en sentral møteplass for by- og regionalpolitikk og praksis i EU, og årets utgave er den 17. i rekken. Tema i år er:

  • EUs framtid og rollen til byer og regioner
  • Et Europa nærmere innbyggerne
  • Et grønnere Europa

Introduksjonsseminar for tilreisende medlemmer
Mandag 7. oktober arrangerer Stavangerregionens Europakontor (SrE) i samarbeid med øvrige norske regionkontor et såkalt  introduksjonsseminar, som et tilbud til tilreisende medlemmer. Seminarprogrammet finner du her, og du kan melde deg på her. Arrangementet finner sted på Norges Hus kl. 09.00-14.15, er gratis og inkluderer enkel lunsj.

Smarte fyrtårnsbyer
Stavanger kommune er medarrangør tirsdag 8. oktober når de tre første fyrtårnsbyprosjektene i H2020, Triangulum, Remourban og Grow Smarter arrangerer seminaret “From dream to reality: sharing experiences from leading European Smart Cities”. Arrangementet finner sted i Committee of the Regions fra kl. 14.30. For mer informasjon og påmelding se her.

EUs urbane agenda – naturbaserte løsninger
På bakgrunn av deltakelse i EUs urbane agenda og partnerskapet “Sustainable Land Use and Nature Based Solutions” er Stavanger kommune også medarrangør av seminaret “Finding consensus on measurable targets and indicators for greener cities”. Denne sesjonen finner sted tirsdag 8. oktober kl. 16.30 – 19.00 i Brussels Convention Centre (Square). For mer informasjon om program og påmelding, se her.

Du kan lese mer om European Week of Regions and Cities 2019 her.

Les mer om SrEs tidligere arrangement under EWRC her og her.

Share