16 May 2014

Delta i EUs innovasjonsplattform for Smart Cities!

smart_city_green

EUs innovasjonspartnerskap for Smart Cities inviterer til medlemskap. Muligheten er åpen frem til 15. juni.

EUs innovasjonspartnerskap for Smart Cities inviterer byer, næringsliv og andre interesserte, til deltakelse i partnerskapet. For å delta i partnerskapet, må man levere inn et såkalt «commitment», det vil i praksis si en beskrivelse av et smart cities initiativ/ prosjekt som skal gjennomføres i den aktuelle kommunen. Fristen for å melde inn et slikt «commitment», er 15. juni.

Kommisjonen regner med å motta omkring 200 «commitments» fra aktører over hele Europa. Disse sorteres tematisk i klynger/arbeidsgrupper som skal møtes noen ganger i året.

Det følger ingen penger med deltakelse i EUs innovasjonspartnerskap. Men aktiv deltakelse i et slikt forum byr på nettverk og læring, prosjektideer og -partnere, samt tidlig informasjon og dialog med Kommisjonen. Dette er en flott mulighet for regionens mange store og små byer som tenker smart og fremtidsrettet!

Det er enkelt å legge inn et «commitment», og så lenge man er konkret og holder seg til retningslinjene, får man bli med. Kommisjonen har ingen aktiv begrensningspolicy. Her kan du lese mer om hvordan legge inn et commitment. Her kan du se selve søknadsskjemaet – du kan enkelt gå gjennom de syv stegene for å få et inntrykk av prosessen.

Nøl ikke med å kontakte Stavangerregionens Europakontor dersom du har spørsmål!

Share